ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาและโรงเรียนโพนทองวิทยายน
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลจารุณี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79 เงิน 5  
8 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนเสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60 ทองแดง 8  
12 โรงเรียนขวาววิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  
13 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน