ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาและโรงเรียนโพนทองวิทยายน
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75 เงิน 4  
6 โรงเรียนเสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 55 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 55 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนขวาววิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 50 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 50 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 50 เข้าร่วม 9  
13 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 50 เข้าร่วม 9  
14 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 50 เข้าร่วม 9  
15 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 50 เข้าร่วม 9  
16 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 50 เข้าร่วม 9  
17 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน