ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาและโรงเรียนโพนทองวิทยายน
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลจารุณี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78 เงิน 9  
12 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77 เงิน 12  
14 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77 เงิน 12  
15 โรงเรียนขวาววิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76 เงิน 15  
17 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76 เงิน 15  
18 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76 เงิน 15  
19 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน