หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 51 79 62
2 002 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 42 78 56
3 004 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 58 113 83
4 007 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 58 96 75
5 014 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 56 91 72
6 016 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 35 76 58
7 021 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 116 332 197
8 003 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 81 162 119
9 015 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 73 173 112
10 018 โรงเรียนเสลภูมิ 78 204 117
11 019 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 107 318 147
12 005 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 31 71 47
13 009 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 78 190 125
14 010 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 39 68 58
15 011 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 56 113 82
16 008 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 31 48 37
17 012 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 135 378 224
18 013 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 111 222 165
19 006 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา 13 19 13
20 017 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 61 166 98
21 024 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 24 40 33
22 025 โรงเรียนอนุบาลบุญทวี 14 40 24
23 022 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 33 52 47
24 023 โรงเรียนอนุบาลเครือวัลย์ 0 0 0
25 020 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ 20 35 27
รวม 1401 3164 2078
5242

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกฤติยา พลหาญ โทร. 084-9533738 E-mail : noo_kikz@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]