หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 135 124 96.12% 4 3.1% 1 0.78% 0 0% 129
2 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 107 92 88.46% 8 7.69% 3 2.88% 1 0.96% 104
3 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 116 89 80.91% 14 12.73% 5 4.55% 2 1.82% 110
4 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 111 68 75.56% 13 14.44% 7 7.78% 2 2.22% 90
5 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 73 52 74.29% 12 17.14% 5 7.14% 1 1.43% 70
6 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 78 48 66.67% 10 13.89% 12 16.67% 2 2.78% 72
7 โรงเรียนเสลภูมิ 78 46 63.89% 16 22.22% 8 11.11% 2 2.78% 72
8 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 81 42 64.62% 9 13.85% 10 15.38% 4 6.15% 65
9 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 61 39 68.42% 8 14.04% 9 15.79% 1 1.75% 57
10 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 56 33 66% 9 18% 6 12% 2 4% 50
11 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 58 32 66.67% 6 12.5% 10 20.83% 0 0% 48
12 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 58 29 64.44% 10 22.22% 5 11.11% 1 2.22% 45
13 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 56 28 59.57% 12 25.53% 4 8.51% 3 6.38% 47
14 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 39 26 70.27% 5 13.51% 3 8.11% 3 8.11% 37
15 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 51 21 50% 11 26.19% 6 14.29% 4 9.52% 42
16 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 42 21 63.64% 8 24.24% 3 9.09% 1 3.03% 33
17 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 31 20 68.97% 2 6.9% 4 13.79% 3 10.34% 29
18 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 35 17 51.52% 9 27.27% 6 18.18% 1 3.03% 33
19 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 31 13 41.94% 5 16.13% 10 32.26% 3 9.68% 31
20 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 24 11 47.83% 7 30.43% 4 17.39% 1 4.35% 23
21 โรงเรียนอนุบาลบุญทวี 14 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
22 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 33 9 32.14% 10 35.71% 5 17.86% 4 14.29% 28
23 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ 20 7 36.84% 7 36.84% 4 21.05% 1 5.26% 19
24 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา 13 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 13
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกฤติยา พลหาญ โทร. 084-9533738 E-mail : noo_kikz@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]