หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาและโรงเรียนโพนทองวิทยายน
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 17 ก.ย. 2557 09.00-
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 18 ก.ย. 2557 09.00-
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 17 ก.ย. 2557 09.00-
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 17 ก.ย. 2557 09.00-
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 17 ก.ย. 2557 09.00-
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 18 ก.ย. 2557 09.00-
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 18 ก.ย. 2557 09.00-
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เวทีกลางแจ้ง หลังอาคาร 3 17 ก.ย. 2557 09.00-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 17 ก.ย. 2557 09.00-
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 18 ก.ย. 2557 09.00-
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 17 ก.ย. 2557 09.00-
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 18 ก.ย. 2557 09.00-
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 17 ก.ย. 2557 09.00-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกฤติยา พลหาญ โทร. 084-9533738 E-mail : noo_kikz@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]