หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาและโรงเรียนโพนทองวิทยายน
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สนามฟุตบอล 17 ก.ย. 2557 09.00-
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สนามฟุตบอล 17 ก.ย. 2557 09.00-
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เวทีกลางแจ้ง หลังอาคาร 3 17 ก.ย. 2557 09.00-
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เวทีกลางแจ้ง หลังอาคาร 3 17 ก.ย. 2557 13.00-
-
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เวทีกลางแจ้ง หลังอาคาร 3 18 ก.ย. 2557 09.00-
-
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เวทีกลางแจ้ง หลังอาคาร 3 18 ก.ย. 2557 13.00-
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องสมุด 17 ก.ย. 2557 09.00-
-
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องสมุด 17 ก.ย. 2557 09.00-
-
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องสมุด 18 ก.ย. 2557 09.00-
-
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องสมุด 18 ก.ย. 2557 09.00-
-
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
จัดแข่งระดับชาติ
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
-
จัดแข่งระดับชาติ
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
จัดแข่งระดับชาติ
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
-
จัดแข่งระดับชาติ
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
จัดแข่งระดับชาติ
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
-
จัดแข่งระดับชาติ
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
จัดแข่งระดับชาติ
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
-
จัดแข่งระดับชาติ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกฤติยา พลหาญ โทร. 084-9533738 E-mail : noo_kikz@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]