หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 29 44 35
2 004 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 121 357 204
3 005 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 47 76 65
4 007 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 71 121 98
5 008 โรงเรียนทรายทองวิทยา 100 230 142
6 010 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 22 42 30
7 011 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 40 72 64
8 012 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 131 349 204
9 013 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 108 325 175
10 020 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 57 116 83
11 021 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 118 363 202
12 022 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 108 276 165
13 023 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 31 63 48
14 024 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 72 126 103
15 025 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 77 175 110
16 026 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 65 120 95
17 027 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 59 98 76
18 028 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 24 40 33
19 030 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 64 103 85
20 019 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 83 193 116
21 029 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 47 106 58
22 014 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 0 0 0
23 016 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 68 204 117
24 015 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 42 89 59
25 006 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ 41 78 56
26 003 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 6 12 9
27 009 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 3 6 5
28 001 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 17 25 22
29 017 โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 0 0 0
30 018 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 57 106 66
รวม 1708 3915 2525
6440

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]