หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 131 107 89.17% 9 7.5% 3 2.5% 1 0.83% 120
2 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 118 105 99.06% 1 0.94% 0 0% 0 0% 106
3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 121 92 85.19% 11 10.19% 4 3.7% 1 0.93% 108
4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 108 82 84.54% 10 10.31% 4 4.12% 1 1.03% 97
5 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 108 68 74.73% 14 15.38% 8 8.79% 1 1.1% 91
6 โรงเรียนทรายทองวิทยา 100 66 74.16% 15 16.85% 5 5.62% 3 3.37% 89
7 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 83 51 67.11% 17 22.37% 3 3.95% 5 6.58% 76
8 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 72 42 65.63% 13 20.31% 7 10.94% 2 3.13% 64
9 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 68 39 66.1% 7 11.86% 11 18.64% 2 3.39% 59
10 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 77 33 52.38% 15 23.81% 11 17.46% 4 6.35% 63
11 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 71 33 54.1% 12 19.67% 10 16.39% 6 9.84% 61
12 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 59 30 55.56% 14 25.93% 6 11.11% 4 7.41% 54
13 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 64 30 63.83% 8 17.02% 6 12.77% 3 6.38% 47
14 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 65 26 46.43% 16 28.57% 11 19.64% 3 5.36% 56
15 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 42 21 55.26% 8 21.05% 6 15.79% 3 7.89% 38
16 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 57 20 48.78% 10 24.39% 7 17.07% 4 9.76% 41
17 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 47 20 46.51% 6 13.95% 14 32.56% 3 6.98% 43
18 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 47 17 39.53% 10 23.26% 8 18.6% 8 18.6% 43
19 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 40 16 47.06% 11 32.35% 5 14.71% 2 5.88% 34
20 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 57 15 31.91% 14 29.79% 14 29.79% 4 8.51% 47
21 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ 41 13 39.39% 10 30.3% 8 24.24% 2 6.06% 33
22 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 29 13 50% 7 26.92% 3 11.54% 3 11.54% 26
23 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 31 11 45.83% 6 25% 7 29.17% 0 0% 24
24 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 24 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
25 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 22 10 52.63% 2 10.53% 6 31.58% 1 5.26% 19
26 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 17 4 25% 4 25% 7 43.75% 1 6.25% 16
27 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 6 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
28 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]