หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6306 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6307 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6304 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6303 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6204 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6205 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6301 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6302 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมนนทรี 1 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมนนทรี 2 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6202 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6203 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
-
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6206 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6207 17 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]