หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1203 17 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1203 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1204-1206 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1204-1206 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3202 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3202 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เวทีกลางแจ้ง 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เวทีกลางแจ้ง 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1303 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1303 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1301 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1301 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1302 17 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]