ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71 เงิน 4  
6 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71 เงิน 4  
7 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 59 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 58 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 57 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 57 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนสามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 51 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 48 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 46 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 44 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 41 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน