ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 5  
9 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 5  
10 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 10  
15 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 15  
19 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 15  
20 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 15  
21 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน