ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
6 โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
7 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
8 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
9 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
10 โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
11 โรงเรียนสามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
12 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน