ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75.77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.95 เงิน 4  
5 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72.57 เงิน 5  
6 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71.31 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71.29 เงิน 7  
8 โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70.86 เงิน 8  
9 โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69.29 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68.17 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67.71 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 61.14 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60.14 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60.14 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 46.71 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
17 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
18 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน