ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94.875 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.1 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.375 ทอง 10  
11 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.2 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.9 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.7 ทอง 13  
14 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.2 ทอง 14  
15 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.9 ทอง 15  
16 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.3 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.2 ทอง 17  
18 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.8 ทอง 18  
19 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.8 ทอง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน