ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.3 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67.3 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64.3 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 61.6 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 61.3 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60.6 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน