ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.37 ทอง 5  
6 โรงเรียนสันตยานันท์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.62 ทอง 6  
7 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.01 ทอง 8  
9 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนวังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.25 ทอง 10  
12 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน