ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนสันตยานันท์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนกุตาไก้วิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
20 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน