ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.15 ทอง 5  
6 โรงเรียนกุตาไก้วิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.79 เงิน 6  
7 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.43 เงิน 7  
8 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72.14 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66.29 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60.86 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสันตยานันท์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60.17 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 45.71 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 42 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 41.14 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 40.74 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 38.86 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 38.57 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 38.57 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 38.43 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 37.29 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
22 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน