ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 5  
7 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 58 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 58 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 58 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนกุตาไก้วิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 56 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 56 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 56 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 52 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 52 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน