ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 58 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนสันตยานันท์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 58 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนวังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 56 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 54 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนกุตาไก้วิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 52 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 52 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
27 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน