ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนสันตยานันท์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62.5 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 57 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 56 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 56 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 55 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 55 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 51 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 49.5 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 49.5 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 47 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 44 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 43.5 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนกุตาไก้วิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 37.5 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน