ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุตาไก้วิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันตยานันท์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
17 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
18 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน