สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวัชระ  ชนะพจน์
 
1. นายสุริยันต์  บุตรศรี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงปนัดดา  พลทองเติม
2. เด็กชายอนิรุต  ขัตติยะบุตร
 
1. นายแก้วสัมฤทธิ์  บุทา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 18 1. นางสาวนันทิดา  นิวงษา
2. นางสาวอนุธิดา  นิวงษา
 
1. นายแก้วสัมฤทธิ์  บุทา
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  นิวงษา
 
1. นายณัฐพงค์  ภูชุม