สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกิ่งทอง  เพชรฤทธิ์
2. นายดุสิต  วะทาแก้ว
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา  หนูฟอง
2. นางสาวแก้ว  พลเทพ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงอาริยา  แวงดา
 
1. นางสาวแก้ว  พลเทพ