สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพีรพัท  วงศ์แสนไชย
2. เด็กชายภาณัฐพงษ์  จันทร์ไตรรัตน์
 
1. นายวชิระ  ภูมิประเสริฐ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายปรมินทร์  ชาวโพธิ์
2. เด็กชายพิรัชชัย  ตันสมรส
 
1. นายอำนาจ  ไชยสงค์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 4 1. นางสาววิไลพร  ระแสนพรหม
 
1. นายมีศักดิ์  เชื้อจารย์ชิน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 32.13 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอาวัชฎา  เอี่ยมใส
 
1. นางสาววิภาภรณ์  สะเดา