สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. นางสาวไพริน  วงศ์กระโซ่
 
1. นางพวงพิกุล   ภูพวก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวพรพรรณ  พ่อขันชาย
 
1. นางนภาพร   โพนเมืองหล้า
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 1. นางสาวปวีณา  วงศ์ศรีชา
2. นางสาวพรรญรัตน์  มูลทาเย็น
3. นางสาวรุ่งทิพย์  ภูมิลา
 
1. นางสุดารัตน์   วงศ์คำจันทร์
2. นางนภาพร  โพนเมืองหล้า
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กชายวุฒินันท์  จันตุ
 
1. นายณรงค์  น้อยใหญ่