สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายนาวิน  พรเจริญ
2. นายภควัต  ตะวังทัน
3. นายราเชนทร์  สอนชัย
4. นายอรรฆชล  ชัยนอก
5. นายเสนาะ  สุโพเนิน
 
1. นายกฤษฎา  พนันชัย
2. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุทธิสาร
 
1. นางสาวชลิตา  พานเมือง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง 12 1. เด็กหญิงชนิตา  แก้วนิวงค์
 
1. นางสาวชลิตา  พานเมือง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นางสาวประภัสสร  พรหมคนซื่อ
 
1. นายสิทธิ์ชัย  แก่นดี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นายธนากรณ์  สุทธิสาร
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงพลอยนพวรรณ  ญาณะนันท์
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุทธิสาร
 
1. นางสาวชลิตา  พานเมือง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชาเครือ
 
1. นายสิทธิ์ชัย  แก่นดี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวประภัสสร  พรหมคนซื่อ
 
1. นายสิทธิ์ชัย  แก่นดี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 7 1. นายชานนท์  พาโน
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพลอยนพวรรณ  ญาณะนันท์
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์