สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงนันทิญา  สายมิ่น
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  พิกุลศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 50.5 เข้าร่วม 20 1. นางสาวบัญพตี  ประทุมลี
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  พิกุลศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสุภัทร  คำสุทร
2. เด็กชายสุเมฆ  แสงสุวรรณ
 
1. นายภัทราวุฒิ  ฉวีวงศ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 7 1. นางสาวนุ่มละมัย  พ่อกว้าง
 
1. นางสาวภาวดี  ภาระหัตถ์