สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรวิช  บุญเจือ
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  ศรีทัศ
2. นายจอมเทวัญ  ขันอาสา
3. นายวชิรพงค์  สุวรรณรงค์
4. นายอภิสิทธิ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายราเชน  ศรีสรรค์
2. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรธีรา  พานเทียนทอง
 
1. นายราเชน  ศรีสรรค์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศรอนงค์  พิมพานนท์
 
1. นายราเชน  ศรีสรรค์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายกิตติพศ  ขุนทอง
 
1. นายกัมปนาท  คำประสังข์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชากร  ชาวพะเยาว์
 
1. นายกัมปนาท  คำประสังข์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญานี  ชัยชิต
 
1. นายกัมปนาท  คำประสังข์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนารถระพี  โยลัย
 
1. นายราเชน  ศรีสรรค์