หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 178 โรงเรียนสันตยานันท์ 24 43 35
2 136 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 35 59 40
3 145 โรงเรียนกุตาไก้วิทยานุกูล 30 51 42
4 127 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 70 236 128
5 164 โรงเรียนค้อวิทยาคม 65 133 99
6 151 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 35 83 51
7 160 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 55 116 85
8 174 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา 24 39 28
9 140 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 33 77 46
10 149 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา 49 110 75
11 138 โรงเรียนธาตุพนม 116 300 184
12 129 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 138 424 246
13 169 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 46 101 73
14 161 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 46 106 67
15 134 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 48 101 73
16 158 โรงเรียนนาทมวิทยา 70 135 103
17 162 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 87 199 134
18 171 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 55 132 67
19 141 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 77 183 109
20 142 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 121 359 183
21 168 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 62 108 78
22 131 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 73 233 113
23 155 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 97 197 135
24 146 โรงเรียนปลาปากวิทยา 88 195 134
25 128 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 96 199 148
26 143 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 58 121 76
27 176 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 61 144 100
28 148 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 60 136 96
29 150 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 58 173 106
30 177 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 60 114 81
31 156 โรงเรียนลังกาพิทยาคม 34 63 45
32 130 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 67 172 111
33 154 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 39 76 60
34 137 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก 35 90 60
35 133 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 63 154 101
36 132 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ 65 125 92
37 166 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 49 108 71
38 167 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 120 373 204
39 170 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 35 71 51
40 159 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 85 189 119
41 144 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 49 96 74
42 157 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 50 82 75
43 153 โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม 29 55 31
44 163 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 48 100 61
45 175 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 107 295 160
46 139 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 73 146 105
47 172 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 45 124 71
48 152 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 109 253 149
49 147 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 39 91 62
50 165 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 95 252 163
51 135 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 61 122 84
52 173 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 59 113 82
รวม 3293 7757 4966
12723

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]