หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 138 91 73.98% 21 17.07% 8 6.5% 3 2.44% 123
2 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 121 85 77.27% 17 15.45% 4 3.64% 4 3.64% 110
3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 109 84 79.25% 14 13.21% 5 4.72% 3 2.83% 106
4 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 96 79 84.95% 9 9.68% 4 4.3% 1 1.08% 93
5 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 120 76 66.67% 23 20.18% 12 10.53% 3 2.63% 114
6 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 107 75 72.12% 18 17.31% 7 6.73% 4 3.85% 104
7 โรงเรียนธาตุพนม 116 64 59.81% 26 24.3% 12 11.21% 5 4.67% 107
8 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 97 56 62.22% 21 23.33% 8 8.89% 5 5.56% 90
9 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 95 55 57.89% 22 23.16% 15 15.79% 3 3.16% 95
10 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 87 49 63.64% 10 12.99% 12 15.58% 6 7.79% 77
11 โรงเรียนปลาปากวิทยา 88 42 52.5% 21 26.25% 10 12.5% 7 8.75% 80
12 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 77 39 55.71% 17 24.29% 9 12.86% 5 7.14% 70
13 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 73 37 58.73% 13 20.63% 9 14.29% 4 6.35% 63
14 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 61 35 59.32% 15 25.42% 4 6.78% 5 8.47% 59
15 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 70 34 53.13% 12 18.75% 13 20.31% 5 7.81% 64
16 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 58 32 58.18% 14 25.45% 5 9.09% 4 7.27% 55
17 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 73 31 53.45% 11 18.97% 12 20.69% 4 6.9% 58
18 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 67 29 48.33% 12 20% 9 15% 10 16.67% 60
19 โรงเรียนค้อวิทยาคม 65 29 49.15% 11 18.64% 13 22.03% 6 10.17% 59
20 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 63 28 51.85% 7 12.96% 8 14.81% 11 20.37% 54
21 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 85 26 34.67% 23 30.67% 19 25.33% 7 9.33% 75
22 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 62 24 45.28% 15 28.3% 11 20.75% 3 5.66% 53
23 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 50 24 48% 10 20% 14 28% 2 4% 50
24 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 60 23 40.35% 17 29.82% 8 14.04% 9 15.79% 57
25 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 49 23 54.76% 8 19.05% 8 19.05% 3 7.14% 42
26 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 58 22 40.74% 12 22.22% 13 24.07% 7 12.96% 54
27 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 49 20 43.48% 12 26.09% 9 19.57% 5 10.87% 46
28 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 46 20 51.28% 9 23.08% 6 15.38% 4 10.26% 39
29 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 48 20 47.62% 8 19.05% 11 26.19% 3 7.14% 42
30 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 59 19 35.85% 16 30.19% 12 22.64% 6 11.32% 53
31 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 60 19 37.25% 14 27.45% 14 27.45% 4 7.84% 51
32 โรงเรียนนาทมวิทยา 70 18 28.57% 20 31.75% 20 31.75% 5 7.94% 63
33 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 55 18 36% 9 18% 13 26% 10 20% 50
34 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 39 18 50% 8 22.22% 6 16.67% 4 11.11% 36
35 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 35 18 56.25% 5 15.63% 6 18.75% 3 9.38% 32
36 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 46 17 39.53% 17 39.53% 5 11.63% 4 9.3% 43
37 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก 35 17 51.52% 7 21.21% 5 15.15% 4 12.12% 33
38 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ 65 16 29.09% 14 25.45% 18 32.73% 7 12.73% 55
39 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 55 16 34.78% 13 28.26% 8 17.39% 9 19.57% 46
40 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา 49 16 42.11% 9 23.68% 7 18.42% 6 15.79% 38
41 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 61 15 28.85% 14 26.92% 15 28.85% 8 15.38% 52
42 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 48 15 38.46% 12 30.77% 7 17.95% 5 12.82% 39
43 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 45 13 30.95% 9 21.43% 11 26.19% 9 21.43% 42
44 โรงเรียนลังกาพิทยาคม 34 12 38.71% 8 25.81% 7 22.58% 4 12.9% 31
45 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 33 11 39.29% 6 21.43% 4 14.29% 7 25% 28
46 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา 24 9 40.91% 3 13.64% 5 22.73% 5 22.73% 22
47 โรงเรียนสันตยานันท์ 24 8 33.33% 11 45.83% 4 16.67% 1 4.17% 24
48 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 39 8 24.24% 8 24.24% 8 24.24% 9 27.27% 33
49 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 35 8 33.33% 4 16.67% 8 33.33% 4 16.67% 24
50 โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม 29 7 26.92% 7 26.92% 6 23.08% 6 23.08% 26
51 โรงเรียนกุตาไก้วิทยานุกูล 30 6 20.69% 9 31.03% 8 27.59% 6 20.69% 29
52 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 35 6 27.27% 9 40.91% 3 13.64% 4 18.18% 22
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]