เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

 
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 ก.ย. 2557
12 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เว็บไซต์ระดับภาคที่ใช้แข่งขันซูโดกุ คำคม
ครอสเวิร์ดและเอแม็ท ระดับภาค
วันที่ 5 พฤษภาคม 2558

ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเพิ่มรูปภาพในบัตรประจำตัวครูผู้เข้าแข่งขันในเว็บไซต์ โดยใช้ U และ P เดิม ในการแข่งขันระดับเขตพืันที่

 
 

=แจ้งประกาศสำหรับตัวแทนแข่งขันระดับภาค=

- ให้ตัวแทนแของแขตพื้นที่ ตรวจสอบรายชื่อ ขอแก้ไขชื่อ ก่อนโอนข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 (เพื่อความถูกต้องของข้อมูลเพราะเมื่อโอนข้อมูลแล้วจะต้องไปขอแก้ไขที่เว็บรายงานผลระดับภาค) โดยขอแก้ไขได้ที่ผู้ประสานงานกลุ่มสาระฯ เขตพื้นที่  ตรวจสอบรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่แข่งขันระดับภาคที่นี่   email : sansukday15@gmail.com
- การเข้าระบบโรงเรียนในเว็บรายงานผลระดับภาค ให้ใข้ Username และ Password ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่- เว็บไซต์รายงานผลระดับภาคสังกัด สพม.
 

=กำหนดการระดับภาค=

 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2557 เว็บรายงานผลระดับภาค
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2557 เว็บรายงานผลระดับภาค
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่  27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 เว็บรายงานผลระดับภาค
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสกลนคร วันที่ 9-13 ธันวาคม 2557
 ระดับภาคตรวจสอบข้อมูลโอนข้อมูลเข้าระดับชาติวันที่ 20- 31ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 
 


 

 
 ::::: ประกาศการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ :::::

-   เกณฑ์การแข่งขันได้ที่ http://www.sillapa.net/home/
- กำหนดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 11 - 12 กันยายน 2557
- หนังสือแจ้งการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

- กำหนดการลงทะเบียนระดับเขตพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ถึง
  3 กันยายน 2557

 
 
::  การดำเนินการการจัดการแข่งขัน ::

การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ดำเนินการดังนี้

1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4  มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด  ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)


   ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64  
:: ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมฯ ::
จังหวัดนครพนม ประชุม


[ หนังสือเชิญ ]  [ คำสั่งศิลปฯ ครั้งที่ 64 ]
5/9/2557 : 16.05 น.


<<<  ประกาศจากคณะกรรมการตัดสิน >>>

(แบบฟอร์มขอแก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน/นักเรียน ดาว์นโหลด)
(แบบฟอร์มเพิ่มชื่อครูผู้ฝึกสอน/นักเรียน กรณียังไม่ครบตามเกณฑ์
ดาว์นโหลด)
<เอกสาร ให้นำไปยื่นต่อคณะกรรมการตัดสิน ณ จุดลงทะเบียน>
<เอกสารที่ต้องเตรียม การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ดาว์นโหลด>

= กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 – ม.6 รหัสกิจกรรม 291,  กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1 – ม.3 รหัสกิจกรรม 296,  กิจกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.1- ม.3 รหัสกิจกรรม 298,  กิจกรรม การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย รหัสกิจกรรม 297  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
- แจ้งรายละเอียด การนัดหมายการแข่งขัน  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

= กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ระดับ ม.1-3 ให้ส่งรูปเล่มที่สมบูรณ์และแผ่นพับจำนวน 10 เล่ม ในวันแข่งขัน
- กิจกรรม แข่งขัน GSP ม.ต้น และ ม.ปลาย หัวข้อ "อาเซียนร่วมใจ ฉลาดใช้พลังงาน"
-กิจกรรม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ทั้ง ประเภท 1 และ 2 ให้ส่งรูปเล่มที่สมบูรณ์และแผ่นพับ จำนวน 5 เล่ม ในวันแข่งขัน
= กลุ่มสาระศิละ-ทัศนศิลป์ และ กิจกรรมท้องถิ่น
- สาระทัศนศิลป์, สาระดนตรี, กิจกรรมท้องถิ่น  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 
 
= กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.4-ม.6 ให้ส่งแผนผังรูป พร้อมเอกสารตามเกณพ์
- กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1 – ม.3,  กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4 – ม.6 อ่านรายละเอียดเพิ่ม

= นักบินน้อย สพฐ.
- เปลี่ยนตารางการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 แข่งขัน 11 ก.ย. 2557  เวลา 13.00-17.00 น.,  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 แข่งขัน 11 ก.ย. 2557  เวลา  08.30-12.30 น.

= กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- แนวปฏิบัติจากคณะกรรมการในการประชุมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

= หุ่นยนต์
- การแข่งขันหุ่นยนต์  อ่านรายละเอียด  หรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ครูพรศักดิ์ วงศ์ศิริ 086 450 4687

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 52
จำนวนทีม 3,293
จำนวนนักเรียน 7,757
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,966
จำนวนกรรมการ 1,444
ครู+นักเรียน 12,723
ครู+นักเรียน+กรรมการ 14,167
ประกาศผลแล้ว 191/193 (98.96%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 45
เมื่อวาน 64
สัปดาห์นี้ 506
สัปดาห์ที่แล้ว 898
เดือนนี้ 1,344
เดือนที่แล้ว 2,079
ปีนี้ 22,193
ทั้งหมด 320,576