สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมายวิทยา 32 22 17 71 47 23 6 14 76
2 ชุมพวงศึกษา 31 20 19 70 51 16 13 10 80
3 ประทาย 26 24 14 64 48 23 10 13 81
4 ภู่วิทยา 18 16 18 52 43 24 11 18 78
5 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 10 8 6 24 24 8 11 13 43
6 นิคมพิมายศึกษา 9 4 3 16 19 9 7 15 35
7 พิมายดำรงวิทยาคม 5 12 8 25 16 22 11 11 49
8 ท่าลาด 5 0 1 6 5 2 0 4 7
9 เมืองยางศึกษา 4 4 6 14 11 11 7 12 29
10 สาหร่ายวิทยาคม 4 2 2 8 10 3 7 9 20
11 ช่องแมววิทยาคม 3 1 3 7 6 2 8 3 16
12 หันห้วยทรายพิทยาคม 2 6 1 9 12 4 5 8 21
13 มิตรภาพวิทยา 2 2 6 10 7 5 3 9 15
14 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 1 1 2 4 1 5 4 10 10
15 เพชรหนองขาม 1 0 0 1 2 1 0 3 3
16 วังไม้แดงพิทยาคม 0 2 2 4 4 8 8 12 20
17 บ้านอ้อประชาสามัคคี 0 1 0 1 2 6 1 1 9
18 กระเบื้องนอกพิทยาคม 0 0 3 3 3 4 4 12 11
รวม 153 125 111 389 311 176 116 177 603