สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมพวงศึกษา 51 16 13 10 80
2 ประทาย 48 23 10 13 81
3 พิมายวิทยา 47 23 6 14 76
4 ภู่วิทยา 43 24 11 18 78
5 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 24 8 11 13 43
6 นิคมพิมายศึกษา 19 9 7 15 35
7 พิมายดำรงวิทยาคม 16 22 11 11 49
8 หันห้วยทรายพิทยาคม 12 4 5 8 21
9 เมืองยางศึกษา 11 11 7 12 29
10 สาหร่ายวิทยาคม 10 3 7 9 20
11 มิตรภาพวิทยา 7 5 3 9 15
12 ช่องแมววิทยาคม 6 2 8 3 16
13 ท่าลาด 5 2 0 4 7
14 วังไม้แดงพิทยาคม 4 8 8 12 20
15 กระเบื้องนอกพิทยาคม 3 4 4 12 11
16 บ้านอ้อประชาสามัคคี 2 6 1 1 9
17 เพชรหนองขาม 2 1 0 3 3
18 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 1 5 4 10 10
รวม 311 176 116 177 603