หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนดอนมัน 1 0 0
2 007 โรงเรียนท่าลาด 18 40 27
3 010 โรงเรียนบ้านประสุข 0 0 0
4 011 โรงเรียนบ้านละโว้ 0 0 0
5 012 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 0 0 0
6 013 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 0 0 0
7 014 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 13 19 16
8 009 โรงเรียนบ้านโนนยอ 0 0 0
9 022 โรงเรียนราษฎร์สโมสร 0 0 0
10 026 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0
11 025 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 0 0 0
12 018 โรงเรียนเพชรหนองขาม 9 19 13
13 001 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 26 50 31
14 004 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 103 278 162
15 008 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 66 145 96
16 016 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 68 190 100
17 017 โรงเรียนพิมายวิทยา 104 246 153
18 019 โรงเรียนภู่วิทยา 102 207 143
19 020 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 25 55 37
20 023 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 74 161 113
21 028 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 32 67 44
22 029 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 0 0 0
23 002 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 23 48 35
24 003 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 29 64 30
25 006 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 0 0 0
26 015 โรงเรียนประทาย 98 271 167
27 024 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 45 93 71
28 027 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 29 47 37
29 021 โรงเรียนเมืองยางศึกษา 46 80 61
รวม 911 2080 1336
3416

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]