หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 103 51 56.67% 16 17.78% 13 14.44% 10 11.11% 90
2 โรงเรียนประทาย 98 48 51.06% 23 24.47% 10 10.64% 13 13.83% 94
3 โรงเรียนพิมายวิทยา 104 47 52.22% 23 25.56% 6 6.67% 14 15.56% 90
4 โรงเรียนภู่วิทยา 102 43 44.79% 24 25% 11 11.46% 18 18.75% 96
5 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 74 24 42.86% 8 14.29% 11 19.64% 13 23.21% 56
6 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 66 19 38% 9 18% 7 14% 15 30% 50
7 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 68 16 26.67% 22 36.67% 11 18.33% 11 18.33% 60
8 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 32 12 41.38% 4 13.79% 5 17.24% 8 27.59% 29
9 โรงเรียนเมืองยางศึกษา 46 11 26.83% 11 26.83% 7 17.07% 12 29.27% 41
10 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 29 10 34.48% 3 10.34% 7 24.14% 9 31.03% 29
11 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 25 7 29.17% 5 20.83% 3 12.5% 9 37.5% 24
12 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 29 6 31.58% 2 10.53% 8 42.11% 3 15.79% 19
13 โรงเรียนท่าลาด 18 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 4 36.36% 11
14 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 45 4 12.5% 8 25% 8 25% 12 37.5% 32
15 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 26 3 13.04% 4 17.39% 4 17.39% 12 52.17% 23
16 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 13 2 20% 6 60% 1 10% 1 10% 10
17 โรงเรียนเพชรหนองขาม 9 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
18 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 23 1 5% 5 25% 4 20% 10 50% 20
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]