หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา สนามฟุตบอล 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา สนามฟุตบอล 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ห้องบัวหลวง 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ห้อง บัวหลวง,บุษกร 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป กลุ่ม 1-3 ห้อง 144 กลุ่ม 4-7 ห้อง 145
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา อาคาร1 ชั้น 4 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป กลุ่ม 1-3 ห้อง 144 กลุ่ม 4-7 ห้อง 145
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา อาคาร 1 ชั้น 6 ห้อง 164,165 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป กลุ่ม 1-3 ห้อง 164 กลุ่ม 4-7 ห้อง 165
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา หอประชุมโรงเรียน 19 ก.ย. 2557 09.00-15.00
-
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา หอประชุมโรงเรียน 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา อาคาร1 , อาคาร 2 ชั้น 6 ห้อง ห้องประกันคุณภาพ,ห้อง266 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป กลุ่ม 1-3 ห้องห้องประกันคุณภาพ กลุ่ม 4-7 ห้อง 266
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา อาคาร 2 ชั้น 6 ห้อง 266,ห้องสมุด 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป กลุ่ม 1-3 ห้อง 242 กลุ่ม 4-7 ห้องสมุด
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
-
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
-
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
-
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]