หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนบึงพะไล 53 135 75
2 009 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 71 182 104
3 015 โรงเรียนสีดาวิทยา 76 169 112
4 001 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 79 170 114
5 003 โรงเรียนเทพาลัย 55 118 73
6 012 โรงเรียนเมืองคง 155 490 274
7 002 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 19 37 20
8 007 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 24 46 38
9 014 โรงเรียนวานิชวิทยา 33 68 50
10 018 โรงเรียนอมรศิลป์ 40 91 55
11 006 โรงเรียนบัวลาย 55 101 75
12 008 โรงเรียนบัวใหญ่ 5 16 9
13 011 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 0 0 0
14 013 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 68 155 90
15 016 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 26 43 35
16 017 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 36 87 58
17 004 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 0 0 0
18 005 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 0 0 0
รวม 795 1908 1182
3090

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]