หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองคง 155 112 72.26% 22 14.19% 5 3.23% 16 10.32% 155
2 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 79 28 41.18% 20 29.41% 6 8.82% 14 20.59% 68
3 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 71 26 41.27% 16 25.4% 7 11.11% 14 22.22% 63
4 โรงเรียนสีดาวิทยา 76 24 37.5% 18 28.13% 2 3.13% 20 31.25% 64
5 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 68 16 28.57% 19 33.93% 5 8.93% 16 28.57% 56
6 โรงเรียนบึงพะไล 53 16 34.04% 11 23.4% 6 12.77% 14 29.79% 47
7 โรงเรียนเทพาลัย 55 13 31.71% 7 17.07% 3 7.32% 18 43.9% 41
8 โรงเรียนอมรศิลป์ 40 11 28.95% 12 31.58% 7 18.42% 8 21.05% 38
9 โรงเรียนบัวลาย 55 11 28.95% 10 26.32% 12 31.58% 5 13.16% 38
10 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 36 11 35.48% 8 25.81% 2 6.45% 10 32.26% 31
11 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 24 6 27.27% 4 18.18% 6 27.27% 6 27.27% 22
12 โรงเรียนวานิชวิทยา 33 5 18.52% 9 33.33% 5 18.52% 8 29.63% 27
13 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 26 4 21.05% 2 10.53% 2 10.53% 11 57.89% 19
14 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 19 3 17.65% 4 23.53% 3 17.65% 7 41.18% 17
15 โรงเรียนบัวใหญ่ 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]