หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 626 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 50
09.00-16.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 626 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 42
09.00-16.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย หอประชุม 90ปี 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 81
09.00-10.30
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย หอประชุม 90ปี 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 74
11.00-12.30
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 631และ624 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 77
09.00-เป็นต้นไป
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 631และ624 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 67
09.00-เป็นต้นไป
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 628 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 41
09.00-เป็นต้นไป
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 628 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 39
09.00-เป็นต้นไป
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ใต้ถุนอาคาร7 ฝั่งทิศตะวันตก 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 30
09.00-เป็นต้นไป
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ใต้ถุนอาคาร7 ฝั่งทิศตะวันตก 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 28
09.00-เป็นต้นไป
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง 616 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-เป็นต้นไป
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 633-634 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 34
09.00-เป็นต้นไป
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 637-638 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-เป็นต้นไป
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง 611 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-เป็นต้นไป
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง 612 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-เป็นต้นไป
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย หอประชุม 90ปี 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 78
13.00-14.30
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย หอประชุม 90ปี 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 72
13.00-14.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]