สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มัธยมด่านขุนทด 37 18 15 70 44 16 7 18 67
2 ขามสะแกแสง 32 19 10 61 50 9 5 21 64
3 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 16 16 11 43 28 17 5 15 50
4 พงษ์ศิริวิทยา 15 14 8 37 16 16 5 8 37
5 พระทองคำวิทยา 12 10 12 34 21 15 6 17 42
6 ปราสาทวิทยาคม 9 4 5 18 14 10 3 10 27
7 หนองกราดวัฒนา 7 4 5 16 6 15 6 16 27
8 ขามทะเลสอวิทยา 5 13 3 21 14 11 4 17 29
9 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 5 7 1 13 13 2 2 9 17
10 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 5 5 4 14 8 8 5 18 21
11 สายมิตรโนนไทย ๖ 3 1 4 8 3 5 5 8 13
12 ด่านขุนทด 3 0 0 3 3 0 0 0 3
13 เทพารักษ์ราชวิทยาคม 2 12 2 16 7 9 7 7 23
14 มัธยมประดู่วัฒนา 1 0 2 3 1 1 1 4 3
15 หนองบัวละครวิทยา 1 0 1 2 1 5 0 8 6
16 ทัพรั้งพิทยาคม 0 2 2 4 0 4 2 6 6
17 ชุมชนบ้านโคกสวาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 153 125 85 363 229 143 63 182 435