สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ขามสะแกแสง 50 9 5 21 64
2 มัธยมด่านขุนทด 44 16 7 18 67
3 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 28 17 5 15 50
4 พระทองคำวิทยา 21 15 6 17 42
5 พงษ์ศิริวิทยา 16 16 5 8 37
6 ขามทะเลสอวิทยา 14 11 4 17 29
7 ปราสาทวิทยาคม 14 10 3 10 27
8 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 13 2 2 9 17
9 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 8 8 5 18 21
10 เทพารักษ์ราชวิทยาคม 7 9 7 7 23
11 หนองกราดวัฒนา 6 15 6 16 27
12 สายมิตรโนนไทย ๖ 3 5 5 8 13
13 ด่านขุนทด 3 0 0 0 3
14 หนองบัวละครวิทยา 1 5 0 8 6
15 มัธยมประดู่วัฒนา 1 1 1 4 3
16 ทัพรั้งพิทยาคม 0 4 2 6 6
17 ชุมชนบ้านโคกสวาย 0 0 0 0 0
รวม 229 143 63 182 435