หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 3 3 3
3 005 โรงเรียนด่านขุนทด 3 3 3
4 002 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 61 148 93
5 003 โรงเรียนขามสะแกแสง 93 296 169
6 010 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 32 75 39
7 014 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 105 294 168
8 020 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 51 134 85
9 021 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 19 30 26
10 012 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 49 95 68
11 022 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง 0 0 0
12 019 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ 22 32 29
13 006 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 17 35 24
14 011 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 41 89 50
15 013 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 76 191 109
16 015 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 0 0 0
17 016 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา 9 13 11
18 017 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 52 112 76
19 018 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 0 0 0
20 007 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 36 67 43
21 009 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 67 232 92
22 008 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ 0 0 0
รวม 736 1849 1088
2937

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]