หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนขามสะแกแสง 93 50 58.82% 9 10.59% 5 5.88% 21 24.71% 85
2 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 105 44 51.76% 16 18.82% 7 8.24% 18 21.18% 85
3 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 67 28 43.08% 17 26.15% 5 7.69% 15 23.08% 65
4 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 76 21 35.59% 15 25.42% 6 10.17% 17 28.81% 59
5 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 49 16 35.56% 16 35.56% 5 11.11% 8 17.78% 45
6 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 61 14 30.43% 11 23.91% 4 8.7% 17 36.96% 46
7 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 41 14 37.84% 10 27.03% 3 8.11% 10 27.03% 37
8 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 32 13 50% 2 7.69% 2 7.69% 9 34.62% 26
9 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 52 8 20.51% 8 20.51% 5 12.82% 18 46.15% 39
10 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 36 7 23.33% 9 30% 7 23.33% 7 23.33% 30
11 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 51 6 13.95% 15 34.88% 6 13.95% 16 37.21% 43
12 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ 22 3 14.29% 5 23.81% 5 23.81% 8 38.1% 21
13 โรงเรียนด่านขุนทด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
14 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 19 1 7.14% 5 35.71% 0 0% 8 57.14% 14
15 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา 9 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 7
16 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 17 0 0% 4 33.33% 2 16.67% 6 50% 12
17 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]