หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 011 โรงเรียนปากช่อง 103 330 157
2 012 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 53 149 67
3 021 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 46 89 65
4 006 โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา 8 12 8
5 007 โรงเรียนประสารวิทยา 19 32 20
6 008 โรงเรียนปัญญาประทีป 0 0 0
7 013 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 38 71 48
8 014 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 22 51 31
9 001 โรงเรียนกฤษณาวิทยา 0 0 0
10 002 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 3 9 4
11 003 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 27 54 33
12 005 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 26 57 43
13 009 โรงเรียนปากช่อง ๒ 44 91 51
14 010 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 49 79 66
15 015 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 40 73 55
16 016 โรงเรียนสองครพิทยาคม 0 0 0
17 017 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 123 343 174
18 018 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 15 36 16
19 019 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว 0 0 0
20 020 โรงเรียนสูงเนิน 40 77 49
21 022 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 28 51 31
22 004 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 15 30 16
รวม 699 1634 934
2568

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]