สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปักธงชัยประชานิรมิต 46 32 16 94 66 26 9 13 101
2 เสิงสาง 40 26 19 85 60 22 8 16 90
3 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 22 9 2 33 30 2 3 5 35
4 โนนสมบูรณ์วิทยา 18 14 12 44 30 16 8 13 54
5 ครบุรี 15 16 15 46 27 9 13 16 49
6 วังน้ำเขียวพิทยาคม 6 6 5 17 15 10 5 13 30
7 บ้านใหญ่พิทยาคม 5 5 5 15 10 10 7 14 27
8 สะแกราชธวัชศึกษา 5 3 16 24 16 12 4 15 32
9 บ้านไทยสามัคคี 4 3 3 10 7 8 1 6 16
10 เฉลียงพิทยาคม 4 1 1 6 5 4 5 2 14
11 สมเด็จพระธีรญาณมุนี 3 9 5 17 12 15 6 10 33
12 ลำพระเพลิงพิทยาคม 2 6 4 12 7 7 6 13 20
13 เจียรวนนท์อุทิศ 2 2 0 1 3 3 2 0 4 5
14 ตะวันชัยวิทยา 1 2 4 7 1 3 1 7 5
15 อรพิมพ์วิทยา 0 2 0 2 2 3 2 8 7
16 มาบตะโกพิทยาคม 0 1 1 2 1 1 2 12 4
17 วังหมีพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 บ้านระเริง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 173 135 109 417 292 150 80 167 522