สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปักธงชัยประชานิรมิต 66 26 9 13 101
2 เสิงสาง 60 22 8 16 90
3 โนนสมบูรณ์วิทยา 30 16 8 13 54
4 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 30 2 3 5 35
5 ครบุรี 27 9 13 16 49
6 สะแกราชธวัชศึกษา 16 12 4 15 32
7 วังน้ำเขียวพิทยาคม 15 10 5 13 30
8 สมเด็จพระธีรญาณมุนี 12 15 6 10 33
9 บ้านใหญ่พิทยาคม 10 10 7 14 27
10 บ้านไทยสามัคคี 7 8 1 6 16
11 ลำพระเพลิงพิทยาคม 7 7 6 13 20
12 เฉลียงพิทยาคม 5 4 5 2 14
13 เจียรวนนท์อุทิศ 2 3 2 0 4 5
14 อรพิมพ์วิทยา 2 3 2 8 7
15 ตะวันชัยวิทยา 1 3 1 7 5
16 มาบตะโกพิทยาคม 1 1 2 12 4
17 วังหมีพิทยาคม 0 0 0 0 0
18 บ้านระเริง 0 0 0 0 0
รวม 292 150 80 167 689