หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องทัศนศิลป์ 1 และทัศนศิลป์ 2 19 ก.ย. 2557 08.00
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องทัศนศิลป์ 1 และทัศนศิลป์ 2 20 ก.ย. 2557 08.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้อง ศป4 19 ก.ย. 2557 08.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้อง ศป4 20 ก.ย. 2557 08.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้อง ศป3 และทัศนศิลป์ 3 19 ก.ย. 2557 08.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้อง ศป3 และทัศนศิลป์ 3 20 ก.ย. 2557 08.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้อง ศป1 19 ก.ย. 2557 08.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้อง ศป1 20 ก.ย. 2557 08.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ (ใต้โรงอาหาร) 19 ก.ย. 2557 08.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องทัศนศิลป์ 4 19 ก.ย. 2557 08.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ห้อง ห้องทัศนศิลป์ 4 20 ก.ย. 2557 08.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ลานประติมากรรม (อาคารอุตสาหกรรม) 19 ก.ย. 2557 08.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ลานประติมากรรม (อาคารอุตสาหกรรม) 20 ก.ย. 2557 08.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]